Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:58 | 24/05/2024
Thấp/Cao
28.2/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.5/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
36.2/ 36.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.8/ 33.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Thấp/Cao

27.4°/36.5°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.94 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0