Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:32 | 27/05/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 29.8°
Sáng/Tối
27.6/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29°
Sáng/Tối
28.1/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.7/ 33.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 36.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 42.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Thấp/Cao

27°/37°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

11.82