Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:35 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 26.7°
Sáng/Tối
27.8/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Thấp/Cao

26.4°/33.4°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.85 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0