Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa cường độ nặng
Trà Vinh
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

10.59