Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:05 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.5°
Sáng/Tối
26.6/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.7/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Thấp/Cao

26°/33.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0