Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:25 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.04 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.29