Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa vừa

04:00

25°C / 26°C
Ít mây Ít mây
89%
0.36 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.44 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.82 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.92 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.64 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.97 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.74 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.93 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.57 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.76 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.89 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.72 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.67 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.39 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.59 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.04 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.73 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.19 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.82 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.1 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.73 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.96 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.27 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.24 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.88 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.27 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
3.07 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.74 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.82 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.31 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.07 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.43 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.92 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.79 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.14 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.52 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.36 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.43 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.14 km/giờ
Trà Vinh
Đã cập nhật 52 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0