Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:00 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0