Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:23 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Thị xã Bỉm Sơn
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

7.15 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0