Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:15 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Thị xã Bỉm Sơn
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.37 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

6.92