Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:27 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.9°
Sáng/Tối
26.6/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 30.3°
Sáng/Tối
28.3/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 31.9°
Sáng/Tối
29.9/ 32.7°
Áp suất

996 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
30.8/ 30.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 28.4°
Sáng/Tối
29.8/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.3°
Sáng/Tối
28.3/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Thấp/Cao

27.2°/35.8°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0