Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:06 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.29