Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:42 | 13/07/2024
Thấp/Cao
28.6/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.6/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.3/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.1/ 33.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.1/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 32.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Thấp/Cao

26.4°/35.5°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

5.77