Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 24/02/2024
Thấp/Cao
18.7/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.6/ 18.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.3/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.1/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.6/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.3/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.2/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Thấp/Cao

18.4°/20.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

0