Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:05 | 28/03/2023
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

2.76