Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
27.1/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.4°
Sáng/Tối
26.9/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 29.1°
Sáng/Tối
28.5/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 31°
Sáng/Tối
29.8/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 30.7°
Sáng/Tối
30.5/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 30.9°
Sáng/Tối
30.5/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 30.6°
Sáng/Tối
29.1/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29.6°
Sáng/Tối
29.1/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.3°
Sáng/Tối
29.2/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 28.8°
Sáng/Tối
29.7/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Thấp/Cao

25.8°/34.8°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.52 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

1.05