Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

9.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mây rải rác
Thị xã Bỉm Sơn
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.65 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.08

Tin tức thời tiết