Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:29 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.9°
Sáng/Tối
25.5/ 34.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26.2°
Sáng/Tối
27.3/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Thấp/Cao

25°/35.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.21 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0