Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:46 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0