Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:18 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa

04:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2.17 km/giờ

07:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.29 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.09 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.57 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.22 km/giờ

19:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.63 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.15 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.65 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.6 km/giờ

07:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.91 km/giờ

10:00

32°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.58 km/giờ

13:00

36°C / 41°C
Mây cụm Mây cụm
44%
0.25 km/giờ

16:00

33°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.62 km/giờ

19:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.55 km/giờ

22:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa

01:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.34 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.85 km/giờ

07:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.95 km/giờ

10:00

33°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.45 km/giờ

13:00

36°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
1.27 km/giờ

16:00

33°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.7 km/giờ

19:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.72 km/giờ

22:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
2.15 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.9 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.33 km/giờ

07:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.53 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.12 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.77 km/giờ

16:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.26 km/giờ

19:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.19 km/giờ

22:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa

01:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.31 km/giờ

04:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.52 km/giờ

07:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.51 km/giờ

10:00

32°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.85 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.4 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.05 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
0.16 km/giờ

22:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.82 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0