Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:15 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.3/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:34
Thấp/Cao

24.9°/30.2°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.99 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

5.03