Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23.2/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 30.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 28.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 22.3°
Sáng/Tối
21.1/ 28.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.1/ 22.5°
Sáng/Tối
20.7/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 23.6°
Sáng/Tối
20.2/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

23.1°/31.2°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

7.93