Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:32 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
27/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.5°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.2°
Sáng/Tối
25.6/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

24.5°/29.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0