Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:23 | 19/07/2024
Thấp/Cao
24.5/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.1°
Tầm nhìn
7.51 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Thấp/Cao

24.6°/28.7°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0