Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:13 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.7/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.4/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.5/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.3/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.3/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

23.7°/32.3°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0