Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:58 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

23.9°/32.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0