Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27.3/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.4°
Sáng/Tối
25.5/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 32.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Thấp/Cao

26.9°/35.2°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.12 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

5.4