Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:45 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Thấp/Cao

24.7°/30.1°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.94 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.66