Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:13 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.9°
Sáng/Tối
25.8/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

24.2°/30.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.59 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0