Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:21 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 24.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25°
Sáng/Tối
23.6/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 25°
Sáng/Tối
23.6/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.9/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 23.9°
Sáng/Tối
22.7/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.9°
Sáng/Tối
22.9/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Thấp/Cao

24.5°/30.6°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.2 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

2.91