Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:10 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.4°
Sáng/Tối
25.3/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.6°
Sáng/Tối
25.4/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25.5/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Thấp/Cao

24.9°/30.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.83 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.25