Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 16/07/2024
Thấp/Cao
25.4/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.2/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.2/ 29.2°
Tầm nhìn
6.72 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.2/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.1/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Thấp/Cao

24.4°/30.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0