Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:33 | 03/12/2023
Thấp/Cao
26.1/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

24.8°/30.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.28 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0