Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:52 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.3/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.6/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
28.3/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
35.5/ 35.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
34.8/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
29.4/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.1/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.6/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 35.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:58
Thấp/Cao

25.8°/35.9°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.5 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

12.35