Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:29 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 21.7°
Sáng/Tối
20.2/ 26.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.9/ 23.5°
Sáng/Tối
21.1/ 24.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.9°
Sáng/Tối
22.3/ 24.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.3/ 26.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 23.2°
Sáng/Tối
21.2/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.8°
Sáng/Tối
22/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 28.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 28.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Thấp/Cao

21.9°/27.2°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.34 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

3.8