Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:08 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.53 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0