Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:21 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

993 mb

Gió

18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

21.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa rất nặng
Thị xã Đức Phổ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0