Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:26 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:19
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:16
Mưa vừa
Thị xã Đức Phổ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:23
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.21 km

Gió

6.44 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0