Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:52 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.2°
Sáng/Tối
26.2/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.5/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.2°
Sáng/Tối
27.9/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Thấp/Cao

25.2°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0