Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:47 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:24
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0