Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:09 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.5°
Sáng/Tối
26.6/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Thấp/Cao

25.5°/32.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0