Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:57 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.26 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.16 km/giờ

13:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.86 km/giờ

16:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.71 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.35 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.28 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.28 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.3 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.18 km/giờ

10:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.43 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.66 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.33 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.32 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.73 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.67 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.56 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.6 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.63 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.51 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.37 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.03 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Nhiều mây

01:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.17 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.38 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.25 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.37 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.41 km/giờ

16:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.37 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.61 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.27 km/giờ
Huyện Anh Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0