Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:03 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.36