Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:54 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Thấp/Cao

25.4°/29.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

6.18 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0.87