Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:07 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Mưa vừa
Huyện Anh Sơn
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

6.66 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết