Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:18 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Thấp/Cao

9°/26°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0