Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Huyện Anh Sơn
Đã cập nhật 9 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

11.27