Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:50 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0