Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:41 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 28.3°
Sáng/Tối
26.8/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 28.3°
Sáng/Tối
26.7/ 34.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 27.3°
Sáng/Tối
28.1/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29.2/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
40/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 32.8°
Áp suất

999 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.7/ 30°
Sáng/Tối
29.4/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 29.3°
Sáng/Tối
30/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Thấp/Cao

26.8°/37.1°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0