Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:39 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Nhiều mây

16:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.83 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.7 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Mây cụm Mây cụm
88%
0.18 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:21
Nhiều mây

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.6 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.67 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
89%
0.52 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.54 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.93 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.45 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.62 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.95 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.44 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.5 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.4 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.22 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.32 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.4 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.57 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.93 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.37 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.5 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.76 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.23 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.2 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.08 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.25 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.17 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.54 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.82 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.36 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.73 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.73 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.65 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.58 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.45 km/giờ
Huyện Anh Sơn
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:21
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.69