Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:50 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa vừa

22:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.03 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.13 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.05 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.39 km/giờ

13:00

28.3°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.57 km/giờ

16:00

28.4°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.17 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.53 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.33 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.42 km/giờ

04:00

25.5°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.65 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.67 km/giờ

10:00

28.5°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.76 km/giờ

13:00

31.1°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.53 km/giờ

16:00

28.2°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.42 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.89 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.5 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.42 km/giờ

07:00

25°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.97 km/giờ

10:00

26.6°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.72 km/giờ

13:00

28.9°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.54 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.51 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.74 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.8°
Sáng/Tối
24.4/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.17 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.05 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.97 km/giờ

10:00

30.5°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.52 km/giờ

13:00

32.2°C / 39.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.96 km/giờ

16:00

30.7°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.21 km/giờ

19:00

28.4°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.8 km/giờ

22:00

27.2°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Nhiều mây

01:00

26.3°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.48 km/giờ

04:00

26.4°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.56 km/giờ

07:00

27.5°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.54 km/giờ

10:00

27.6°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.52 km/giờ

13:00

28.1°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.13 km/giờ

16:00

29.3°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.29 km/giờ

19:00

28.1°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.86 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Thấp/Cao

24.5°/31.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0