Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:57 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Anh Sơn
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0