Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:45 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
41.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 38.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 35.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 28.6°
Sáng/Tối
25.9/ 40.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 31°
Sáng/Tối
27.1/ 42.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.9/ 33.7°
Sáng/Tối
28.9/ 44.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42/ 32.8°
Sáng/Tối
30.7/ 43.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.6/ 33°
Sáng/Tối
30.7/ 45.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 40.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Thấp/Cao

25.6°/42.8°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

17.7 °C

Chỉ số UV

7.57