Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:00 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.78