Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:55 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Mây cụm
Huyện Anh Sơn
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết