Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:00 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa vừa
Huyện Anh Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

2.47 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0