Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:21 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Nhiều mây

04:00

26.9°C / 27.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
2.73 km/giờ

07:00

26.3°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.39 km/giờ

10:00

28.8°C / 32.2°C
Mây cụm Mây cụm
82%
4.89 km/giờ

13:00

28.2°C / 32.2°C
Mây cụm Mây cụm
82%
4.23 km/giờ

16:00

28.7°C / 32.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
5.67 km/giờ

19:00

26.2°C / 28°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
5.51 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
92%
6.76 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.9°C
Mây cụm Mây cụm
87%
5.02 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
5.86 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.53 km/giờ

10:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.98 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
7.13 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
82%
7.17 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
90%
4.88 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
4.82 km/giờ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.16 km/giờ

04:00

24.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
6.75 km/giờ

07:00

25.8°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.85 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.57 km/giờ

13:00

25.7°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.35 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.01 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.32 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.18 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.41 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.94 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.09 km/giờ

10:00

26.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.88 km/giờ

13:00

27.7°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.78 km/giờ

16:00

26°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.67 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.18 km/giờ

22:00

26°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
5.21 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ

01:00

26.1°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
3.45 km/giờ

04:00

26.4°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
5.07 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
4.48 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
79%
4.12 km/giờ

13:00

29.4°C / 34.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
77%
4.8 km/giờ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 25.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Thấp/Cao

25.8°/30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0