Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:33 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:30
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Thấp/Cao

26°/30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.88