Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:33 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

9.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 31°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
29/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Xuân Trường
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.5 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.08