Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:07 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.6/ 29.2°
Sáng/Tối
26.9/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.7°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
26.5/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 25.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Thấp/Cao

25.7°/29.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0