Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:31 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Xuân Trường
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.18