Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:01 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:31
Mưa vừa
Huyện Xuân Trường
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Thấp/Cao

25°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.29

Tin tức thời tiết