Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 26/05/2024
Nhiều mây 30.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 36.4°.

Thấp/Cao
28.7°/34.8°
Độ ẩm
76%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.61 km/giờ
Điểm ngưng
25.7 °C
Chỉ số UV
1.38

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
607.49
NH3
4.88
NO
0.35
NO2
3.9
O3
103
PM10
21.12
PM25
17.6
SO2
7.87

Thời tiết Xã Xuân Kiên - Huyện Xuân Trường theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Kiên - Huyện Xuân Trường trong 12h tới

Thời tiết Xã Xuân Kiên - Huyện Xuân Trường những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Xuân Kiên - Huyện Xuân Trường những ngày tới

Lượng mưa Xã Xuân Kiên - Huyện Xuân Trường những ngày tới