Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:19 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 27.8°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
25.5/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Thấp/Cao

25.2°/31.1°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0