Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Mưa nhẹ

13:00

27°C / 28°C
Ít mây Ít mây
51%
2.56 km/giờ

16:00

27°C / 28°C
Ít mây Ít mây
55%
2.94 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.78 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.31 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.54 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.96 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.38 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.52 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.23 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.16 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.88 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.12 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.32 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.35 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.61 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.42 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.2 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.37 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.29 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.79 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.1 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.9 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
5.06 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.65 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.73 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.35 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.9 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.89 km/giờ
Huyện Xuân Trường
Đã cập nhật 6 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

4.17