Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 26/05/2024
Nhiều mây 30.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 37.3°.

Thấp/Cao
28.3°/35°
Độ ẩm
76%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.14 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
3.75

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
634.19
NH3
4.94
NO
0.37
NO2
4.2
O3
104.43
PM10
23.24
PM25
19.5
SO2
8.7

Thời tiết Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường trong 12h tới

Thời tiết Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường những ngày tới

Lượng mưa Xã Xuân Vinh - Huyện Xuân Trường những ngày tới