Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
18.1/ 19.8°
Sáng/Tối
16.2/ 18.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 19.5°
Sáng/Tối
19.2/ 20.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 14.9°
Sáng/Tối
16/ 14.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.9/ 16.7°
Sáng/Tối
13.8/ 15.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 19.4°
Sáng/Tối
16.5/ 18.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 23.9°
Sáng/Tối
20/ 23.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.6°
Sáng/Tối
22.8/ 23.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22.7/ 21.4°
Sáng/Tối
22.8/ 21.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17.7°
Sáng/Tối
19.6/ 18.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 15.6°
Sáng/Tối
16.7/ 16.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 17.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Thấp/Cao

16.9°/22.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.18 km/giờ

Điểm ngưng

15.6 °C

Chỉ số UV

0.12