Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:44 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

11.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 23°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:31
Mây rải rác
Huyện Xuân Trường
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.14 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết