Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:54 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

997 mb

Gió

8.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

996 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

995 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27.2/ 30.8°
Áp suất

995 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 30.8°
Sáng/Tối
29.2/ 30.4°
Áp suất

998 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 29.7°
Áp suất

998 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 26.1°
Áp suất

998 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

997 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 29.5°
Sáng/Tối
27.7/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 26.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Thấp/Cao

26°/29.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.77 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.63