Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.7/ 25.4°
Sáng/Tối
27.7/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.3/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 30.2°
Sáng/Tối
29.6/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 29.2°
Sáng/Tối
29.9/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 30°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.6°
Sáng/Tối
29.4/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.5/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Thấp/Cao

25.7°/29.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.15 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

3.74