Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:16 | 26/06/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Huyện Văn Quan
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.74 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.07