Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 27/01/2023
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
5/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Thấp/Cao

5°/18°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.7 km/giờ

Điểm ngưng

-1 °C

Chỉ số UV

0