Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1021 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 13°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Mưa nhẹ
Huyện Văn Quan
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:10
Thấp/Cao

8°/17°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0