Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:56 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
23.4/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa vừa 26.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Thấp/Cao

24.7°/33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0