Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:31 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ
Huyện Văn Quan
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 19°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Thấp/Cao

18°/20°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0