Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
21/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0