Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
15.1/ 14.2°
Sáng/Tối
14/ 14.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.8/ 18.1°
Sáng/Tối
15.8/ 19.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.2/ 16.5°
Sáng/Tối
16.2/ 17.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 16.6°
Sáng/Tối
14.1/ 23.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22.1/ 17.3°
Sáng/Tối
15.2/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 20.6°
Sáng/Tối
18.8/ 20.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 20°
Sáng/Tối
19.4/ 21.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 21.9°
Sáng/Tối
20.9/ 21.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 20.7°
Sáng/Tối
20.6/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 19.5°
Sáng/Tối
19.8/ 24.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:10
Thấp/Cao

14.4°/21.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

11.5 °C

Chỉ số UV

0.35