Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:16 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Nhiều mây
Huyện Văn Quan
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Thấp/Cao

11°/15°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0