Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:22 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.88