Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:07 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 23.3°
Sáng/Tối
21.9/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 21.4°
Sáng/Tối
21.9/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 22.2°
Sáng/Tối
22.2/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 22.9°
Sáng/Tối
21.4/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.1/ 23.6°
Sáng/Tối
21.1/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.5°
Sáng/Tối
22.4/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Thấp/Cao

21.2°/31.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0