Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:40 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Mưa nhẹ
Huyện Văn Quan
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:35
Thấp/Cao

14°/17°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.55