Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:20 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Huyện Văn Quan
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.94