Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
21/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Bầu trời quang đãng
Huyện Văn Quan
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:28
Thấp/Cao

14°/20°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.07 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0