Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:29 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Văn Quan
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0