Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:42 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0