Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:46 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
13/
Áp suất

1013 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1015 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1015 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1016 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
6/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1019 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1021 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1023 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
7/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
12/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Văn Quan
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0