Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:38 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
23.9/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.7°
Sáng/Tối
23.5/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Thấp/Cao

24.7°/30.8°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0