Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:34 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa

19:00

25°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.56 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.94 km/giờ

04:00

23°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.84 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.42 km/giờ

10:00

28.1°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.22 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.69 km/giờ

16:00

28.9°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.7 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.09 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.1°
Sáng/Tối
23.8/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa

01:00

23.6°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.64 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.12 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.26 km/giờ

10:00

29.2°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.64 km/giờ

13:00

29.3°C / 34.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
74%
1.94 km/giờ

16:00

31°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.15 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.18 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ

01:00

23.7°C / 24.1°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.58 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.6 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.86 km/giờ

10:00

30.2°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.37 km/giờ

13:00

33°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.21 km/giờ

16:00

29°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.73 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.24 km/giờ

22:00

24°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.2/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa

01:00

23.6°C / 24.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.84 km/giờ

04:00

23.7°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.5 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.73 km/giờ

10:00

28.2°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.37 km/giờ

13:00

29.5°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.16 km/giờ

16:00

28.5°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.08 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.15 km/giờ

22:00

25°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 25.9°
Áp suất

995 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.62 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.82 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.09 km/giờ

10:00

30.7°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.81 km/giờ

13:00

29.4°C / 35.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
1.93 km/giờ

16:00

29.6°C / 35.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
1.12 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Thấp/Cao

23.9°/30.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0