Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:27 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mưa nhẹ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.37 km/giờ

22:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.02 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.07 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.02 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.27 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.38 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.85 km/giờ

16:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.78 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.23 km/giờ

22:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.39 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.59 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.75 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.3 km/giờ

13:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.2 km/giờ

16:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.82 km/giờ

19:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.66 km/giờ

22:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.16 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mưa nhẹ

01:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.01 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.7 km/giờ

07:00

15°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.08 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.12 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.82 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.05 km/giờ

19:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.32 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.36 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.55 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.41 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.21 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.14 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.14 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.87 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.94 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.92 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.77 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.75 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.55 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.53 km/giờ

16:00

17°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.88 km/giờ
Huyện Văn Quan
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.38 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.05