Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:20 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24°
Sáng/Tối
24.7/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.6°
Sáng/Tối
25.1/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.2°
Sáng/Tối
26/ 25.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
26/ 26.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 27.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 27.7°
Áp suất

996 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.2/ 26.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
27/ 26.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 30.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Thấp/Cao

22.4°/30.1°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

5.1