Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:03 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa vừa

19:00

29.3°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.78 km/giờ

22:00

27.7°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.52 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.22 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.04 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.06 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.24 km/giờ

13:00

30.9°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.74 km/giờ

16:00

29°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.8 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.28 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.94 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:30
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.93 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.37 km/giờ

07:00

25.1°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.84 km/giờ

10:00

27.9°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.83 km/giờ

13:00

29.1°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.5 km/giờ

16:00

27.3°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.75 km/giờ

19:00

26.1°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.36 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25.8/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.31 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.19 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.15 km/giờ

10:00

32.3°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
3.31 km/giờ

13:00

34.9°C / 40.9°C
Mây cụm Mây cụm
58%
3.06 km/giờ

16:00

31.6°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.17 km/giờ

19:00

28.7°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.41 km/giờ

22:00

27.1°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ

01:00

26.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.62 km/giờ

04:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.32 km/giờ

07:00

26.1°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.33 km/giờ

10:00

27.1°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.96 km/giờ

13:00

31.4°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.29 km/giờ

16:00

31.2°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.86 km/giờ

19:00

26.5°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.61 km/giờ

22:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.25 km/giờ

04:00

25°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.14 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.04 km/giờ

10:00

26.9°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.17 km/giờ

13:00

30.1°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.04 km/giờ

16:00

30.2°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.31 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Thấp/Cao

24.7°/30.2°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.72