Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:55 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Thấp/Cao

21°/37°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.23 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0