Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:29 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:29
Mưa nhẹ
Huyện Văn Lãng
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết