Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:00 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Huyện Văn Lãng
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.99