Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:47 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
22.2/ 23°
Sáng/Tối
22.4/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 21.3°
Sáng/Tối
21.6/ 22.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 23.4°
Sáng/Tối
21.7/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.7/ 34.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 29.2°
Sáng/Tối
24.5/ 38.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.9/ 28.9°
Sáng/Tối
25.6/ 38.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 29.5°
Sáng/Tối
25.5/ 39.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.1/ 25.7°
Sáng/Tối
27.5/ 41.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.9°
Sáng/Tối
21.7/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.5°
Sáng/Tối
22/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23.3/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 31.3°
Sáng/Tối
23.9/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Thấp/Cao

21.5°/38.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0.17