Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:28 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
15/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Thấp/Cao

14°/17°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0