Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 19/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Nhiều mây
Huyện Văn Lãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0