Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:25 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Mưa nhẹ
Huyện Văn Lãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Thấp/Cao

10°/14°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.53 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0