Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:42 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Nhiều mây
Huyện Văn Lãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Thấp/Cao

15°/27°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.54