Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:02 | 11/12/2023
Thấp/Cao
23/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.3/ 22.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.3/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.2/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.4/ 21.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 22.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Thấp/Cao

18.8°/26.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0.03