Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:05 | 27/01/2023
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1028 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Thấp/Cao

6°/21°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1026 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

0 °C

Chỉ số UV

0