Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:47 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Nhiều mây
Huyện Văn Lãng
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Thấp/Cao

11°/23°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.38 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0.83