Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:17 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa cường độ nặng 29°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

4.89