Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:16 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
26.8/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24.3/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 23.6°
Sáng/Tối
25.9/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.1°
Sáng/Tối
22.2/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
22.2/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 23.6°
Sáng/Tối
24.3/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Thấp/Cao

24.1°/32.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

7.26