Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:58 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa vừa 29°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.05