Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:30 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
17/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
10/ 11°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:22
Nhiều mây
Huyện Chi Lăng
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Thấp/Cao

13°/26°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0