Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:08 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.85 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.72 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.86 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.1 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.41 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.51 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.57 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.56 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.76 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.97 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.69 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.26 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
0.44 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.6 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
97%
1.24 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
94%
1.34 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.87 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
2.44 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.95 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.29 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
92%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
93%
0.94 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.36 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.41 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.43 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.31 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
0.71 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.22 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
89%
0.39 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
0.6 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
92%
0.98 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.04 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Mây thưa Mây thưa
64%
0.46 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mây thưa Mây thưa
54%
1.76 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.67 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.69 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
87%
0.17 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
91%
0.62 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
94%
1.36 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
89%
1.35 km/giờ
Huyện Chi Lăng
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.38

Tin tức thời tiết