Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.2°
Áp suất

997 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ

04:00

25.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.47 km/giờ

10:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.16 km/giờ

13:00

26.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.89 km/giờ

16:00

29.4°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.45 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.05 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25.7/ 30.9°
Áp suất

995 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.02 km/giờ

04:00

25.2°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.08 km/giờ

07:00

28°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.47 km/giờ

10:00

32.4°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.41 km/giờ

13:00

34.5°C / 41.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.98 km/giờ

16:00

34.7°C / 41.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.83 km/giờ

19:00

28.2°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.42 km/giờ

22:00

27.3°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
34.9/ 29°
Sáng/Tối
26.5/ 30°
Áp suất

995 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa vừa

01:00

26.6°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.9 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.57 km/giờ

07:00

28.1°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.57 km/giờ

10:00

33.5°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.42 km/giờ

13:00

34.4°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.63 km/giờ

16:00

33.1°C / 40.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.64 km/giờ

19:00

29°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.7 km/giờ

22:00

29°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 28.6°
Sáng/Tối
29.4/ 31.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ

01:00

28.1°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.84 km/giờ

04:00

27.5°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.21 km/giờ

07:00

29.4°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.41 km/giờ

10:00

31.8°C / 38.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.96 km/giờ

13:00

35.3°C / 42.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.31 km/giờ

16:00

36.1°C / 43.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.17 km/giờ

19:00

31.8°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.82 km/giờ

22:00

28.9°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 29°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa

01:00

27.9°C / 33.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.66 km/giờ

04:00

27.3°C / 31.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.65 km/giờ

07:00

27°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.5 km/giờ

10:00

29.3°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.13 km/giờ

13:00

29.5°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.86 km/giờ

16:00

30.1°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.39 km/giờ

19:00

28.6°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.17 km/giờ

22:00

29°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
27.7/ 26.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa

01:00

27°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.91 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Thấp/Cao

25.2°/34.3°

Độ ẩm

98%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0